2. juni 2017

Prøvedrift av Biblioteksøk i fem fylker

Nå er prøvedriften av Biblioteksøk på plass i fem fylker. Dermed får publikum anledning til å teste den nye tjenesten, og vi erfarer hvordan tjenesten fungerer i praksis.

Biblioteksøk er en tjeneste fra Nasjonalbiblioteket og vil være en felles søkeportal til de norske bibliotekenes samlinger. Her skal publikum både finne materiale og kunne bestille materiale til nærmeste bibliotek. Det søkes i samlingene til både folke- og fagbibliotek.

Nasjonalbiblioteket har i samarbeid med en rekke bibliotek testet funksjonaliteten i Biblioteksøk. Vi vet derfor en del om både styrker og svakheter med tjenesten. Nå er det viktig at publikum får anledning til å prøve tjenesten. Det er derfor satt i gang prøvedrift i de fem fylkene Møre og Romsdal, Sør-Trøndelag, Nord-Trøndelag, Nordland og Troms. Prøvedriften gir oss en mulighet å teste tjenesten i relativt stor skala, men samtidig uten belastingen av å ha med alle samtidig.

Spørsmål vi ønsker å få svar på er blant annet om søkemulighetene fungerer etter hensikten og om fjernlånet utføres slik man kan forvente. Fylkene er valgt ut for å unngå deler av landet der store bibliotek mangler i fjernlånssamarbeidet, som Deichmanske bibliotek i Oslo-området og Stavanger bibliotek på Vestlandet. For at denne prøvedriften skal kunne ha en funksjon er det viktig at publikum tar i bruk Biblioteksøk til vanlig bruk. Derfor blir bibliotekene i de fem fylkene oppfordret til å spre informasjon om tjenesten til sine brukere.

I Biblioteksøk kan du finne bøker, men også lydbøker, film osv. vil være med. Du vil som regel ikke kunne finne enkeltartikler eller deler av bøker og tidsskrifter. E-bøker ligger ikke inne i Biblioteksøk.

I Biblioteksøk har vi deduplisert katalogposter fra mange bibliotek, katalogposter som i utgangspunktet skulle vært like, men som likevel inneholder store forskjeller. Det vanligste problemet har vært at samme bok dukker opp med mange titler. For eksempel med titler som:

Snømannen : krim

Snømannen – 1 UKES LÅN

Snømannen – Lydbok!

I denne versjonen av Biblioteksøk har vi valgt å deduplisere hardere enn tidligere. Det kan føre til at bøker som beviselig finnes på bibliotekene, ikke dukker opp i søket. Dette tror vi er bedre for publikum som søker etter bøkene, enn masse støy i form av at samme bok vises mange ganger. For å forbedre tjenesten vil vi arbeide videre med denne problematikken.

Erfaringen fra prøvedriften vil Nasjonalbiblioteket ta med i videreutviklingen av tjenesten.

For å kunne gjøre dette trenger vi tilbakemeldinger til bibsok@nb.no.

Videre utrulling av Biblioteksøk

Planen er at vi fortsetter å legge til nye fylker utover høsten og foretar en full nasjonal lansering på nyåret.