Avis på brett – App for avismateriale i Telemark

Prosjekteier: Høgskolen i Telemark
Kontaktperson: Pål Augestad
Tidsperiode: 2013
Samlet støtte: 200000kr
Kategori: Nye formidlingsmetoder

Mål

Prosjektet har som mål å lette tilgangen for et stort publikum og forskningsmiljøer
til historiske aviser fra Telemark. Det legges vekt på at presentasjonen av
avissidene blir gode å lese på nettbrett og andre mobile enheter.
En av Norges eldste aviser "Varden" 1874-1917 representerer prosjektets
basismateriale. Prosjektet skal utvikle en teknisk løsning for bruk av App for lesing av "Varden" og denne skal kunne anvendes på annet avismateriale fra Telemark senere.

Beskrivelse

Digitale Telemarkskilder har skannet, digitalisert og katalogisert en rekke primær- og sekundærkilder fra Telemark siden 2009. Det er et omfattende prosjekt med hensikt å kunne formidle kilder til et bredt publikum og til forskningsmiljøer. Til nå er det er skannet over 100.000 sider. Det omfatter bl.a. master-, hovedfags- og doktorgradsoppgaver med tilknytning til Telemark, Niels Aals brevsamling, Rikard Berges notatbøker (over 700), arkeologiske rapporter, bispevisitasprotokoller og en rekke andre kilder.

Til denne søknaden vil man bruke regionavisa Varden fra 1874 og fremover (til 1917) som grunnlag for å lage en App for lesebrett og andre mobile enheter hvor brukeren via en virtuell tidslinje kan navigere seg gjennom en rekke årganger av avisen og lese originalsidene. Man vil få opp årganger, enkeltnummer og hver side av avisen og kunne forstørre opp teksten til 1:1 størrelse.

Med i prosjektet vil det være et betydelig teknisk utviklingsarbeid og programmering. Det vil bli lagt vekt på å kunne knytte bruken til sosiale nettsamfunn så det er mulig å legge inn kommentarer og merknader som et tillegg til hver enkelt avisside. En satser på å utvikle App med utgangspunkt i det regionale IT-gründermiljøet på Klosterøya i Skien, Telemark.

Les mer:

Søknad

Prosjektrapport