ALF inviterer til debatt

Prosjekteier: Gratangen bibliotek på vegne av Astafjordbibliotekene
Kontaktperson: Elin Wilsgård
Tidsperiode: 2014 -
Samlet støtte: 120 000kr
Kategori: Biblioteket som møteplass

Mål

ALF inivterer til debatt! vil være en ny samarbeidsform mellom bibliotekene i Astafjordkommunene Ibestad, Salangen, Lavangen og Gratangen. Fra tidligere samarbeider bibliotekene om Astafjord litteraturfestival.

Beskrivelse

ALF inivterer til debatt! vil være en ny samarbeidsform mellom bibliotekene i Astafjordkommunene Ibestad, Salangen, Lavangen og Gratangen. Fra tidligere samarbeider bibliotekene om Astafjord litteraturfestival. Etter 5 års samarbeid fikk vi tildelt Bibliotekprisen for Nord-Norge i 2013! Målet med den nye samarbeidsformen er å samle våre ressurser for å klare å gjennomføre målsettinger på fylkesnivå og nasjonalt nivå, spesielt med tanke på den nye bibliotekloven hvor offentlige samtaler og debatt også er satt i fokus. Bibliotekene i Astafjordkommunene har alle deltidsstillinger, men sammen kan vi klare å skape arenaer for debatt og utvikling i bibliotekrommet. Målet er å sette på dagsorden debatter i det offentlige rom som er viktige lokalt og regionalt. Astafjordbiblitoekene legger i disse dager ut felles bibliotekplan på høring. Her er et av planlagte tiltak i handlinsplan, debattarrangement 4 ganger per år, en i hver kommune. Biblioteksjefene samarbeider om hvert  arrangement vedrørende planlegging, gjennomføring og etterarbeid. Samarbeidspartnere trekkes inn – se samarbeidspartnere.

 

Dokumentasjon:
Søknad
Rapport