Barnebokbad

Prosjekteier: Lillehammer folkebibliotek
Kontaktperson: Berit Strømshoved
Tidsperiode: 2016 -
Samlet støtte: 80 000kr
Kategori: Forprosjekt

Mål

Prosjektet har blant annet som mål å etablere ny metode for samtale mellom barn om litteratur, styrke samarbeid mellom skole og bibliotek, og ikke minst skape fellesskap i klasserommet rundt lesing.

Beskrivelse

Lillehammer bibliotek søker med dette om prosjektmidler til «Barnebokbad – barn samtaler om litteratur» i samarbeid med Norsk Litteraturfestival Pegasus, Foreningen !les og filosof Pål Brekke Indregard.

I prosjektet «Barnebokbad – barn samtaler om litteratur» skal barn selv bokbade en forfatter. Barna har lest boka i forkant og også hatt en god og strukturert samtale med en filosofisk samtaleleder der de får utforske sin egen lesning. For at hele klassen skal kunne delta, vil boka bli lest høyt av en lærer.

I første omgang ønsker vi å lage en pilot med 3 klasser på 6. trinn fra skoler på Lillehammer våren 2016. Lesingen og samtalene vil foregå på skolen, men selve bokbadet og den videre oppfølgingen vil foregå i biblioteket og være en del av Norsk Litteraturfestival. Etter at pilotprosjektet er gjennomført og grundig evaluert, ønsker vi å ferdigstille nettsider, manualer og videoklipp slik at prosjektet kan benyttes av flere aktører.

Deretter ønsker vi en ny runde med utvalgte klasser høsten 2016 der ulike bibliotek prøver ut de ferdiglagete ressursene.

Etter at pilotene er utformet, er målet å lage en nasjonal variant, der metoden gjøres kjent for både bibliotekarer og lærere som ønsker å delta, og der det er knyttet noen eksterne frister til prosjektet.

Dokumentasjon:

Søknad

Prosjektrapport