Bedre bibliotek til barn og ungdom

Prosjekteier: Tromsø bibliotek og byarkiv
Kontaktperson: Paul Henrik Kielland
Tidsperiode: 2016 -
Samlet støtte: 200 000kr
Kategori: Samarbeid og partnerskap

Mål

Fornye samarbeidet mellom folkebibliotek og skolebibliotek for å gjøre bibliotekene rustet til å møte barn og unges behov for litteratur- og informasjonskompetanse.
Utvikle en ny samarbeidsmodell som etter prosjektfasen skal være gjeldende for samarbeidet med alle bibliotek i kommunen, samt å gi nyttige erfaringer for andre kommuner som ønsker et bedre samarbeid mellom folkebibliotek og grunnskoler.

Beskrivelse

Tromsø bibliotek og byarkiv har en skoletjeneste som samarbeider med skolenes bibliotek. Denne tjenesten ble etablert da biblioteket flyttet i nye lokaler i 2005.

Gjennom samarbeid mellom folke- og skolebibliotek skal vi bedre bibliotektjenestene til barn og unge i kommunen.

Det er gjennomført og satt i gang tre piloter og biblioteket er nå klar til å utvikle en ny samarbeidsmodell.

Vi ønsker å:

1. Videreutvikle og fornye samarbeidet mellom folke- og skolebibliotek for å skape et bedre bibliotektilbud og mer attraktive og aktuelle samlinger.

2. Øke kompetansen og kunnskapen om litteraturformidling og leseferdighet.

3. Legge til rette for aktiv deltakelse  og brukermedvirkning på digitale plattformer med overføringsverdi for både skole- og folkebibliotek.

 

Dokumentasjon:

Søknad