Bedre læring med biblioteket

Prosjekteier: Modum bibliotek
Kontaktperson: Elin Mariboe Hovde
Tidsperiode: 2015 -
Samlet støtte: 200000kr
Kategori: Biblioteket som læringsarena

Mål

Vi vil ha folkebiblioteket ut i grunnskolen for å jobbe sammen med skolen om å
tilrettelegge for økt lesekompetanse hos barn. Ved å øke lesekompetansen, vil vi
gi vårt bidrag til å minske frafallet fra videregående skole, samt øke bruken av
folkebiblioteket som læringarena for kunnskapstørste barn og unge.

Beskrivelse

Sentralt i vårt prosjekt står samarbeidet mellom Modum bibliotek og grunnskolene i Modum kommune. Dette samarbeidet er allerede godt etablert, og er nå i en avgjørende fase for å bli et samarbeid tilgodesett med faste, årlige midler i kommunen.

Modum biblioteks ansatte ønsker å bidra med sin kompetanse om biblioteket som læringsarena for å øke bibliotekbruken både ute på skolene og på folkebiblioteket. Det er viktig for oss at vår kompetanse blir tatt i bruk utover biblioteket i vår kommune. Ved å tilby vår kompetanse i den avgjørende fasen som våre skolebibliotek er i denne høsten, tror vi at vi vil gi et stort bidrag til at frafallet fra
videregående skole blir mindre i vår kommune, samt at bruken av folkebiblioteket vil øke ytterligere.

Vi vil i tillegg se på mulighetene for hvordan vi kan smelte sammen de totale bibliotektjenestene i en kommune, og slik gjøre dem robuste og sterke med tanke på en framtidig kommunesammenslåing.

Dokumentasjon:

søknad