Bergens musikkhistorie

Prosjekteier: Bergen offentlige bibliotek
Kontaktperson: Leikny Haga Indergaard
Tidsperiode: 2012 - 2014
Samlet støtte: 750 000kr
Kategori: Nye formidlingsmetoder

Mål

Målet med prosjektet er å gjøre bibliotekets metadata for spesialsamlinger fritt tilgjengelig som et datasett basert på Linked Data og formidle på beste måte innholdet som beskrives.
Prosjektet skal utforske muligheten for å presentere eget og andres materiale på nye måter som viser sammenhengen mellom det digitale objektet og andre dokumenter i egen og andres samlinger.
Prosjektet skal utvikle rike metadata ved å knytte sammen nettkilder med katalogdata, og tilgjengeliggjøre disse i åpne format som andre kan bruke og bygge videre på.

Beskrivelse

Bergens musikkhistorie – «tilgjængelig for almenheden» vil utforske nye metoder og verktøy for klassifisering og sammenlenking av digitale ressurser. Med samarbeidspartnere skal vi gjøre grundige behovsanalyser for strukturering av data, inkludert arbeidsflyt og metoder tilpasset spesialsamlinger. Funnene og erfaringene vi gjør skal gi to hovedresultat: et datasett med metadata om personer, hendelser, orkester, band, bilder, steder, artikler, bøker, forleggere, anmeldelser, konserter og noter knyttet til Bergens musikkliv fra 1765 og frem tilidag, samt utvikling av et brukergrensesnitt som gjør innholdet morsomt og verdifullt å bruke både for skole og utdanningssektoren, musikkinteresserte, historikere og forskere.

Grensesnittet skal være et kraftig verktøy som bruker Linked Datas potensiale til å vise sammenhenger og forbindelser mellom nevnte ressurser ved bruk av nye presentasjonsteknikker. Datasettet vil ha en åpen lisens som gjør at andre institusjoner fritt kan bruke dataene. Den tekniske løsningen vil basere seg på bruk av fri programvare og skal følge standarder for tilgjengelighet og universell utforming på nett.

Dokumentasjon
Søknad (pdf)
Rapport (pdf)