Bibliotek forandrer liv

Prosjekteier: Hordaland fylkesbibliotek
Kontaktperson: Ruth Ørnholt
Tidsperiode: 2016
Samlet støtte: 50 000kr
Kategori: Nye formidlingsmetoder, Utvikling av nye bibliotektjenester

Mål

Å arrangere ein nordisk, bibliotekpolitisk konferanse i Bergen 12. - 14.juni. 2016. Konferansen har tittelen: Bibliotek forandrer liv!
Konferansen skal haldast på Grand Terminus Hotell og Bergen Off. Bibliotek

Beskrivelse

Halmstadkonferansen, som har vore arrangert sidan 1990-talet, er ein viktig arena og møteplass for nordiske biblioteksfolk og kulturpolitikarar. Konferansen tek opp aktuelle problemstillingar for utvikling av folkebiblioteka og set dei i eit politisk og fagleg perspektiv. Arrangementet har gjennom ei årrekkje vore ein sentral arena for å peike ut den vidare kursen til folkebibliotek i dei nordiske landa.

I 2016 vert konferansen arrangert i Bergen. Tittelen er «Bibliotek forandrer liv!».I omtalen heiter det at folkebiblioteka utgjer ein enorm, mektig og effektiv infrastruktur, som kan hjelpe samfunnet med å takle mange utfordringar.

 

Dokumentasjon:

Søknad

Prosjektrapport