Nasjonalbiblioteket disponerer prosjektmidler som skal stimulere til utvikling i norske folke- og fagbibliotek. Midlene skal bidra til å utvikle bibliotekfeltet, de skal ha verdi utover det enkelte bibliotek, og de skal fremme nye tilbud

Utlysningstekst for utviklingsmidler 2019

Nasjonalbiblioteket disponerer prosjektmidler som skal stimulere til utvikling i norske folke- og fagbibliotek. Midlene skal bidra til å utvikle bibliotekfeltet, de skal ha verdi utover det enkelte bibliotek, og de skal stimulere til kreativitet og fornyelse når det gjelder bibliotekutvikling,

blant annet gjennom å styrke arbeidet med digitale plattformer og nye modeller for samarbeid om drift av bibliotek.

Rammene for prosjekt- og utviklingsmidlene er fastsatt av kulturdepartementet og finansieres gjennom spilleoverskudd fra Norsk Tipping.