Nasjonalbiblioteket er infrastruktur for norske biblioteker og skal, gjennom å stille tjenester og kunnskapsressurser til disposisjon, bidra til å utvikle norske bibliotek som kunnskaps- og kultursentre.