Kulturdepartementet gir tilskudd til bibliotek- og litteraturrelaterte tiltak over Programkategori 08.20, Kap. 326, post 80 i Statsbudsjettet. Nasjonalbiblioteket forvalter bevilgningen og fastsetter den endelige fordelingen av tilskuddene på posten etter en faglig vurdering.

Døves Tidsskrift

Døves Tidsskrift er et medlemsblad for medlemmer av Norges Døveforbund. Bladet kommer ut åtte ganger i året med aktuelle saker, både lokalt og nasjonalt, samt internasjonalt. Bladet kommer ut månedene februar, mars, april/mai, juni, september, oktober og november.

Les mer om Døves Tidsskrift.

Finsk bibliotektjeneste

Finnmark fylkesbibliotek har ansvar for finsk bibliotektjeneste i Norge.

Finsk bibliotektjeneste tilbyr: Utlån av finsk litteratur, film og musikk til bibliotek og privatpersoner både i depot og enkeltvis. Veiledning i spørsmål om finsk litteratur og foredrag og seminarer om finsk litteratur.

Les mer om Finsk bibliotektjeneste.

Landsforbundet for kombinert syns- og hørselshemmede / døvblinde
Norges Blindeforbund – Punktskrifttrykkeri
Tilskudd til digital barnelitteratur på norsk tegnspråk
Tiltak for døvblinde

Foreningen Norges døvblinde (FNDB) er døvblinde og syns- og hørselshemmedes organisasjon. FNDBs redaksjon produserer den daglige nyhetsavisen «Punktnytt» og «Døvblindes ukeblad». Begge kommer ut i punktskrift, storskrift og sakte innlest på Daisy-CD.

Les mer på sidene til Foreningen Norges Døvblinde.

 

Videogram for døve

Mediebedriften Døves Media produserer tegnspråklig materiale for både barn og voksne og tilbyr et landsdekkende tegnspråklig tilbud på nettet og gjennom samarbeidsparter som NRK og DMTV.  Døves Media produserer årlig ca. 10 nye program for barn/ungdom og 10 nye program for voksne for NRK. DMTV er et videosystem på nett der en kan se alt Døves Media har laget gjennom 40 år.

Les mer om Døves Media.