Det flerspråklige bibliotek - en del av Nasjonalbiblioteket

Det flerspråklige bibliotek (DFB) er fra 01.01.2017 en fullfinansiert statlig, nasjonal tjeneste drevet av Nasjonalbiblioteket.
Samlingen vil bli flyttet fra Deichmanske biblioteks hovedbibliotek til automatlageret i Mo i Rana. Personalet flytter til Nasjonalbiblioteket i Oslo. Kompetansen som er opparbeidet gjennom mange år vil være tilknyttet de samme funksjoner og arbeidsoppgaver som tidligere. Denne kompetansen vil gi større bredde i Nasjonalbibliotekets allsidige portefølje som kompetanse- og ressurssenter (jfr bibliotekstrategien 2015-2018, s. 14).

Samlingen

DFB har i dag en samling som inneholder bøker, film, musikk og språkkurs på 69 ulike språk. Dette representerer de største språkgruppene i Norge. Samlingen pleies kontinuerlig og det søkes å skaffe nye titler til samlingen hvert år på de språkene der vi har tilgjengelige leverandører.
Samlingen formidles og utvikles av språkansvarlige i tilknytning til tjenesten.
Det gjøres årlig analyser av befolkningstall, samt utlånstall. Størrelse på samling og tilbud på ulike språk vil endres over tid.
Det prioriteres alltid å ha tilgjengelig litteratur til barn på deres morsmål dersom det er mulig.

Formidling

Flerspråklig litteratur formidles til lånerne gjennom deres lokalbibliotek. DFB bistår med kunnskap om språkområder og samlinger på etterspørsel.

Å formidle innhold og litteratur på språk man ikke har noe kunnskap om er vanskelig. For å imøtekomme dette kommer alle medier fra DFB med en kort innholdsnote som beskriver innholdet. Bøkene kommer også med noe kategorisering (norvegica, krim, spenning, kjærlighet).
DFBs personale behersker mange språk, men har knyttet til seg en del språkkonsulenter for å kunne registrere og lage norske innholdsnoter til dokumenter på alle de 64 språkene som finnes i samlingen. Språkkonsulentene bistår også med å finne forhandlere og foreslå hva som bør skaffes.
DFBs nettside har hvert språk sin side. Her vil du finne lister med oversetterfunksjon som kan brukes i dialogen med brukere som ikke behersker språket.

Å bruke DFB-tjenester

Bestilling
Bestilling av bøker og bokpakker gjøres gjennom DFBs nettside.

Bøkene sendes i plaskasser fra Mo i Rana med Nasjonalbibliotekets transporttjeneste. Retur sendes Depotbiblioteket, Mo i Rana. Biblioteknummeret er 0183300.

Felleskjøp
Felleskjøp av flerspråklig litteratur tilbys også i 2019. Fakturaer vil da sendes fra  Nasjonalbiblioteket til bestillende institusjon. Frist for bestilling til felleskjøp i 2019 er 1. februar.