NAPLEs database over bibliotekbygninger

Librarybuildings.info er en database i regi av NAPLE (National Authorities on public Libraries in Europe), hvor det er samlet bilder og informasjon om europeiske bibliotekbygninger.

 

Artikkel fra Bibliotheca Nova 3-2014: Database over bibliotekbygg i Europa

Trenger du inspirasjon til nytt bibliotek eller innredning av biblioteklokaler? Eller ønsker du å følge utviklingen på området i Europa? La deg inspirere av bibliotekbygg i Europa via databasen Librarybuildings.info i regi av NAPLE (National Authorities on public Libraries in Europe).

Bibliotekene er under endring i takt med nye brukerbehov og samfunnsutviklingen generelt. Biblioteket utvikler seg mer i retningen av en arena for opplevelser, et sted å lære, være og gjøre. Samlingene og bokhyllene er ikke like sentrale som før. I stedet vektlegges bibliotekene som møtested for kunnskap, kultur, debatt og formidling. Det stilles nye krav til at innholdet presenteres og fremheves på nye måter og gjøres levende ved hjelp av innredning og arkitektur.

Bibliotekene har også fått en mer aktiv rolle å spille når det gjelder steds- og byutvikling og flere bibliotek er blitt representanter for nyskapende arkitektur- og design. For å stimulere til inspirasjon og nye ideer når det gjelder bibliotekbygg besluttet NAPLE at de ville opprette en europeisk database som skulle presentere de beste og nyeste bibliotekbyggene i Europa.

NAPLE Forum er uformelt nettverk som ble stiftet den 4. oktober 2002 som skal fremme interessene til de nasjonale, offentlige bibliotekmyndighetene i Europa.

NAPLE inngikk en avtale med biblioteket ved den Kongelige skole for bibliotek- og informasjonsvitenskap i København (IVA) slik at de er vertskap for databasen. Biblioteket har utviklet designet for databasen og hovedredaktør er Karen Margrethe Ørnstrup. I Norge er det Nasjonalbiblioteket ved Sekretariat for bibliotekutvikling som har redaktøransvaret og kontakter aktuelle bibliotek og inviterer disse til å levere omtaler. Bildene er en vesentlig del av bidraget og arkitekter og interiørarkitekter er også nevnt. Prosjektet støttes med midler fra Nordisk ministerråd.

I utgangspunktet var det bare folkebibliotek som skulle presenteres, men etter hvert er det åpnet opp for at fag- og forskningsbibliotek representeres i basen

Medlemskap i NAPLE Forum er åpent for alle nasjonale folkebibliotekmyndigheter.

Mål for forumet:

·         å informere om den nåværende status når det gjelder offentlige bibliotek i Europa

·         å inspirere til videre nasjonal utvikling av bibliotektjenester

·         å identifisere områder egnet for samarbeid i Europa

·         å identifisere temaer og områder for gjensidig forskning

·         å støtte helhetlig europeisk bibliotek politikkutvikling

Kontaktperson og forfatter av artikkelen: Hilde Ljødal i Sekretariat for Bibliotekutvikling ved Nasjonalbiblioteket

Molde bibliotek, Plassen
Fotograf: Adam Mørk, BS. Eurobib.