Om Depotbiblioteket

Depotbiblioteket mottar samlinger fra norske fag- og folkebibliotek. Nasjonalbibliotekets depotsamling består av en så godt som komplett samling av norske monografier og tidsskrifter, mikrofilmer av norske aviser og tidsskrifter, og norske lydbøker utgitt fra og med 2004. Vi har også samlingen fra vårt flerspråklige bibliotek, som består av over 90 000 bøker på mer enn 60 språk, filmer og språkkurs.

Kontakt Depotbiblioteket
Fjernlån fra Depotbiblioteket

Privatpersoner som ønsker å låne fra samlingen må henvende seg til nærmeste bibliotek som sender bestillingen. Bibliotek foretar bestillinger til Depotbiblioteket via Oria, evt. sitt eget biblioteksystem. Les mer om dette her.

Lån returneres til Depotbiblioteket, biblioteknummer 0183300. (Gjelder også retur av publikasjoner fra vår flerspråklige samling.)