Innkjøpsordninger og kulturfondbøker

Norsk kulturråd administrerer fem innkjøpsordninger for litteratur. Formålet med innkjøpsordningene er å styrke norsk språk og litteratur ved å legge til rette for bredde, mangfold og kvalitet i litteratur på norsk og god tilgjengelighet for alle.

Kulturrådet kjøper inn bøkene fra forlagene med midler fra Norsk kulturfond. Den økonomiske støtten gis til forlag og forfatter og er i første rekke en støtte for å fremme litteratur.

De innkjøpte titlene gjøres tilgjengelig og blir distribuert til alle folkebibliotekene i Norge av Biblioteksentralen etter avtale med Norsk kulturråd.

Kulturfondbøker sendes kun til de folkebibliotekene som har blitt tildelt kulturfondsett av Norsk kulturråd i samråd med Nasjonalbiblioteket. Det er ikke mulig for et bibliotek å sette seg på venteliste hos Nasjonalbiblioteket. Selv om folkebibliotekene er den formelle mottaker av kulturfondbøkene, gis de anledning til å viderefordele kulturfondbøker til skolebibliotek og eventuelle andre institusjoner. Fylkesbibliotek, grunnskoler og videregående skoler kan ikke være formelle mottakere av kulturfondbøker.

De fem innkjøpsordningene for litteratur

Ny norsk skjønnlitteratur som omfatter utgivelser innenfor sjangrene roman, novelle, kortprosa, lyrikk, dramatikk og bildebok. Ordningen gjelder bøker til voksne og til barn og unge.

773 eksemplar av bøker for voksne (703 p-bøker og 70 e-bøker)

1550 eksemplar av bøker for barn og unge (1480 p-bøker og 70 e-bøker)

 

Ny norsk sakprosa for voksne som omfatter sakprosautgivelser skrevet i en essayistisk, fortellende, resonnerende, opplysende eller argumenterende form.

773 eksemplar (703 p-bøker og 70 e-bøker)

 

Ny norsk sakprosa for barn og unge som gjelder originalskrevne norske bøker som formidler kunnskap om et emne, begrep eller fenomen til barn og ungdom.

(ca 25 titler i 1 480 eksemplar)

 

Oversatt litteratur , en ny ordning fra 2016 som omfatter både oversatt skjønnlitteratur og  sakprosa.

ca 130 titler i 542 eksemplar (502 p-bøker og 40 e-bøker)

 

Tegneserier  gjelder for nye tegneseriebøker til voksne og til barn og unge.

(inntil 15 titler i enten 1480 eller 703 eksemplar)

Nasjonalbibliotekets ansvar og ny fordelingsnøkkel

Nasjonalbibliotekets ansvar når det gjelder innkjøpsordningene er i samarbeid med kulturrådet å ivareta fordelingen av kulturfondbøkene i tråd med retningslinjene som ble vedtatt av kulturrådet i 2014, gjeldende fra 1.januar 2015. Endringen som ble vedtatt gjelder for distribusjon og fordeling av fysiske kulturfondbøker.

En fordelingsnøkkel basert på kommunenes innbyggertall (2013-tall) bestemmer hvor mange sett folkebibliotekene får tilbud om å motta. Fordelingsnøkkelen finner du nederst på denne siden. Gjeldende tildelinger av kulturfondbøker til bibliotekene er bindende til en eventuelt ny gjennomgang av retningslinjer skjer fra Kulturrådets side.

Antallet sett av voksen skjønnlitteratur ble redusert fra 1000 til 703. Antallet sett av litteratur for barn og unge ble redusert fra 1550 til 1480. Som en konsekvens av dette er det derfor gjort endringer i fordelingsnøkkelen av bøker til bibliotekene.

Kommunenes innbyggertall vil bestemme hvor mange sett biblioteket får tilbud om å motta. Det vil bli foretatt en årlig vurdering av om nye innbyggertall skal legges til grunn for fordelingsnøkkelen. Dette henger også sammen med hvilket budsjett Kulturrådet har til rådighet og hvilke krav om levering som kan stilles til forlagene.

Kulturfondbøkene leveres til folkebibliotekets adresse og det er kommunene som er mottakere av kulturfondsett og som bestemmer selv om de ønsker å dele, bytte eller gi bort sett til andre institusjoner eller kommuner. Kommunene og oppfordres til å samarbeide med fylkesbiblioteket om en eventuell omfordeling av sett.

Adresseendringer og andre spørsmål

Biblioteksentralen har avtale med Norsk kulturråd om distribusjonen av kulturfondbøkene og derfor skal henvendelser om levering, adresseendring, plasting og bokutstyr gjøres til: Biblioteksentralen, kundeservice@biblioteksent.no eller telefon 22 08 39 00 og ikke til Nasjonalbiblioteket eller Norsk kulturråd.

For andre spørsmål om tildeling av kulturfondbøker kontakt: Sekretariat for bibliotekutvikling, Sbu@nb.no

For mer informasjon om innkjøpsordningene, se Norsk kulturråd og Biblioteksentralen.

Fordeling av 502 papireksemplarer
Antall innbyggere i kommunen i 2013 Antall kommuner Antall p-bøker per kommune Antall p-bøker totalt
>500 000 1 18 18
200 000 – 500 000 1 8 8
100 000 – 200 000 3 6 18
50 000 – 100 000 10 3 30
30 000 – 50 000 12 2 24
20 000 – 30 000 25 1 25
10 000 – 20 000 60 1 60
– 10 000 316 1 316
Totalt folkebibliotek 499
Stortinget 1
Nasjonalbiblioteket 1
Kulturrådet 1
Totalt 502
Fordeling av 40 e-bøker på fylkesnivå
Antall innbyggere i fylket i 2013 Antall fylker Antall lisenser per fylke Antall lisenser totalt
300 000 < 5 4 20
200 000 – 300 000 3 3 9
> 200 000 11 1 11
Totalt 19 40
Fordeling av 703 papireksemplarer voksenbøker
Antall innbyggere i kommunen Antall kommuner Antall p-bøker per kommune Antall p-bøker totalt
>500 000 1 25 25
100 000 – 500 000 4 11 44
50 000 – 100 000 10 6 60
30 000 – 50 000 12 4 48
20 000 – 30 000 25 3 75
10 000 – 20 000 60 2 120
– 10 000 316 1 316
Totalt folkebibliotek 688
Stortinget 1
Nasjonalbiblioteket 1
Kulturrådet 1
Utenriksstasjoner 12
Totalt 703
Fordeling av 1480 papireksemplarer barn og unge
Antall innbyggere Antall kommuner Antall p-bøker per kommune Antall p-bøker Totalt
>500 000 1 51 51
100 000 – 500 000 4 14 56
30 000 – 100 000 22 10 220
10 000 – 30 000 85 6 510
–     10 000 316 2 632
Totalt folkebibliotek 428 1469
Stortinget 1
Nasjonalbiblioteket 1
Kulturrådet 1
Utenriksstasjoner 8
Totalt 1480
Fordeling av 70 e-bøker på fylkesnivå
Antall innbyggere i fylket* Antall fylker Antall lisenser per fylke Antall lisenser totalt
600 000 < 1 6 6
300 000 < 4 5 20
200 000 – 300 000 5 4 20
> 200 000 8 3 24
Totalt 18 70