Den norske katalogkomité skal fungere som rådgivende organ for Nasjonalbiblioteket og bibliotekmiljøet i saker innenfor det kunnskapsorganisatoriske området. Sammensetningen av komiteen skal bidra til kontakt og samarbeid mellom de relevante fagmiljøene på området i Norge. Komitéen ledes og drives av Nasjonalbiblioteket.

Medlemmene til komitéen oppnevnes for to år av gangen. Det oppnevnes én representant fra hver av følgende fire faste institusjoner:

  • Biblioteksentralen
  • Bokbasen AS
  • Høgskolen i Oslo og Akershus, Institutt for arkiv, bibliotek- og informasjonsfag
  • BIBSYS

I tillegg kan det velges én representant fra folkebibliotek og én representant fra fagbibliotek. Komitéen kan knytte til seg spesialkompetanse når dette vurderes som nødvendig.

E-post: katkom@nb.no