Navn på land og steder (pdf)
Anbefaling publisert 28. april 2009

Store og små bokstaver, Katalogiseringsregler Bilag A (pdf)
Anbefaling publisert 28. april 2009. Katalogiseringsregler vil ikke bli oppdatert i denne omgang.

Fiktive personer som emne (pdf)
Anbefaling publisert 28. april 2009

Katalogisering av digibok (pdf)
Endelig anbefaling fra Katalogkomitéen publisert 28. april 2009

Generell og spesiell materialbetegnelse for DVD (pdf)
5. april 2001

 

Oversettelser
Norsk oversettelse av IFLAs «Statement of International Cataloguing Principles» (pdf)
Oversettelse 2009 ved Inger Cathrine Spangen, i samarbeid med Den norske katalogkomité.

Norsk oversettelse av IFLAs «Statement of International Cataloguing Principles» (pdf)
Oversatt for Den norske katalogkomité av Frank B. Haugen.
Oversettelse av: DCMI Metadata Terms (2010-10-11)
Med tillatelse fra Dublin Core Metadata Initiative.
Dato: 2010-11-08

Funksjonskrav til bibliografiske poster (pdf) (FRBR. Norsk utg.)