Mandat

Den norske katalogkomité skal rådgi Nasjonalbiblioteket innen områdene katalogisering (inklusive MARC-formater) og bruk av bibliografiske data på følgende områder:

  • Koordinering og effektivisering innen fagområdet
  • Utvikling og tilrettelegging av felles hjelpemidler, retningslinjer og standarder for katalogisering og bruken av bibliografiske data
  • Vurdering og oppfølging av internasjonale regelverk
  • Stimulering av forsknings- og utviklingsarbeidet innen katalogisering og bruken av bibliografiske data.

Komitéen skal dessuten:

  • Rådgi norske bibliotek, dokumentasjons- og informasjonstjenester og enkeltpersoner i katalogiseringsspørsmål.
  • Bidra til at informasjon om aktuelle temaer innen katalogisering gjøres kjent.
  • Bidra til kunnskap om bruk av bibliografiske data som hjelpemiddel ved informasjonsformidling i Norge
  • I samråd med Nasjonalbiblioteket samarbeide med relevante utenlandske organer