Nasjonalt autoritetsregister for person- og korporasjonsnavn (Sluttrapport okt. 2004)
Fremtidig nasjonalt MARC utvekslingsformat: utredning ved Den Norske Katalogkomité, avlevert oktober 2004 til Arbeidspakke 1 under programmet Norsk Digitalt Bibliotek

Anbefaling om bruk av RDA (Resource Description and Access) i Norge, anbefaling ved Den Norske Katalogkomité, avlevert 30. september 2013 til Nasjonalbiblioteket

Fremtidig nasjonalt MARC utvekslingsformat : utredning ved Den Norske Katalogkomité, avlevert oktober 2004 til Arbeidspakke 1 under programmet Norsk Digitalt Bibliotek.