Tesaurus forprosjekt har nettopp levert sin sluttrapport og anbefaler at det etableres et felles, nasjonalt emneordssystem på tesaurusform, foreløpig kalt Norsk generell tesaurus (NGT). Rapporten skal nå behandles i moderinstitusjonene (NB og UBO) før konklusjoner trekkes.

I rapporten framheves at NGT vil bli en verdifull ressurs for kunnskapsorganisering så vel som terminologiarbeid. Felles forvaltning vil effektivisere ressursbruken i bibliotekene både når det gjelder emneordsutvikling og indeksering. I tillegg øker muligheten for å utvikle gode digitale sluttbrukertjenester. Som manuelt kuratert emnestruktur vil NGT også danne et godt utgangspunkt for språkteknologiske anvendelser, eksempelvis automatisk innholdsanalyse av fulltekst.

Skrittvis framrykning
Rapporten foreslår en stegvis utvikling av NGT, og anbefaler i første omgang å initiere et samarbeidsprosjekt mellom NB og UBO som har som mål utvikle første versjon av NGT (NGT 1.0). NGT 1.0 skal baseres på de eksisterende emnesystemer i UBO og NB, med Humord som utgangspunkt, og utvikles ved å integrere de nevnte emneordssystemene. NGT 1.0 skal ha termer på norsk bokmål for alle begreper, – andre språk er det ikke krav om i denne første versjonen.

Som indekseringsredskap er NGTs primæremålgruppe fag- og forskningsbibliotek, i hvert fall foreløpig (for NGT 1.0).

Når det er sagt, er det rimelig å anta at mange av emneordene fra NBs emneordslister vil ha en populær form. Siden disse vil utgjøre en vesentlig bidrag til NGT 1.0, må vi regne med at NGT 1.0 vil ha et visst innslag av populær terminologi (f.eks. i form av henvisninger/synonymer).  Dette kan gjøre den egnet til indeksering i andre typer institusjoner/samlinger, så som folkebibliotek, arkiver og museer.

Les mer i selve rapporten!