Som del av Forprosjekt tesaurus er det nylig gjennomført en undersøkelse om bruk av emneord/emneordssystemer i et utvalg norske bibliotek. Hovedpoenget var å kartlegge hvilke emneordssystemer som er i bruk blant ute i bibliotekene, derigjennom identifisere mulige kilder/samarbeidspartnere for arbeidet med en nasjonal, generell tesaurus.

Svarene fra undersøkelsen er analysert og beskrevet i denne presentasjonen.

 

Resultater

Til tross for en nokså moderat svarprosent (35 %) kom det fram mye nyttig informasjon. Resultatet kan oppsummeres som følger:

 • De fleste av bibliotekene bruker emneord i en eller annen form, over halvparten bruker kontrollerte
  • Av emnesystemene listet i skjemaet var MeSH (norsk og engelsk) og BIBBI de mest utbredte
  • Men langt de fleste med kontrollerte emneord bruker egenutviklet system (som er utviklet uten å samarbeide med andre)
 • Det er en markant grense mellom folkebiblioteksiden og fagbiblioteksiden når det gjelder hvilke kontrollerte emnesystemer som brukes.
  • «BIBBI = Folke- og fylkesbibliotek»
  • Emneord for musikk er til en viss grad «grenseoverskridende»
 • Bibliotekene er generelt godt fornøyde med sin emneordspraksis
  • De som bruker kontrollerte emneord er mer fornøyde enn de som hovedsakelig bruker ukontrollerte.

Takk til alle som tok seg tid til å svare på undersøkelsen!