Norsk komité for emnedata (tidligere NKKI) skal fungere som rådgivende organ for Nasjonalbiblioteket og bibliotekmiljøet i saker innenfor det kunnskapsorganisatoriske området. Sammensetningen av komitéen skal bidra til kontakt og samarbeid mellom de relevante fagmiljøene på området i Norge. Komitéen ledes og drives av Nasjonalbiblioteket.  Medlemmene til komitéen oppnevnes for to år av gangen.
Det oppnevnes én representant fra følgende fire faste institusjoner:
·        Biblioteksentralen
·        Bokbasen AS
·        Arkiv-, bibliotek- og informasjonsfag ved Høgskolen i Oslo og Akershus
·        BIBSYS.
Nasjonalbiblioteket kan i tillegg oppnevne én representant fra et folkebibliotek og én representant fra et fagbibliotek. Komitéen kan knytte til seg spesialkompetanse når dette vurderes som nødvendig.
E-post: nkki@nb.no