Medlemmer av Norsk komité for emnedata (tidligere NKKI)

Medlemmer av Norsk komité for klassifikasjon og indeksering (NKKI). Medlemmene til komitéen oppnevnes for to år av gangen.

Ingebjørg Rype (leder)

Tilvekst og kunnskapsorganisering – utvikling
Nasjonalbiblioteket
Postboks 2674 Solli
0203 Oslo
e-post: Ingebjorg.Rype@nb.no

Liv Berg

Bokbasen
Grensen 12
0159 Oslo
tlf. 97 50 81 45
e-post: liv@bokbasen.no
Funksjonstid: 31. desember 2020

 

Elisabeth Gran

Asker bibliotek
Strøket 15A
1383 Asker
tlf. 66 90 96 56
e-post: elisabeth.gran@asker.kommune.no
Funksjonstid: 31. desember 2020

Marit Kristine Ådland

Høgskolen i Oslo og Akershus,
Institutt for Arkiv, bibliotek- og informasjonsfag
Postboks 4 St. Olavs plass
tlf. 22 45 26 77
e-post: marit-kristine.adland@hioa.no
Funksjonstid: 31. desember 2020

Asbjørn Risan

BIBSYS
Teknobyen Innovasjonssenter
Abelsgate 5
7491 Trondheim
tlf: 91897938
e-post: asbjorn.risan@bibsys.no
Funksjonstid: 31. desember 2020

Kjersti Feiring Myrtrøen

Biblioteksentralen AL
Postboks 6142, Etterstad
0602 OSLO
tlf. 22 08 34 22
e-post: kjersti.feiring.myrtroen@bibsent.no
Funksjonstid: 31. desember 2020

Vibeke Stockinger Lundetræ

Universitetsbiblioteket i Oslo
HumSam-biblioteket
Postboks 1085 Blindern
0317 Oslo
epost: v.s.lundetra@ub.uio.no
Funksjonstid: 31. desember 2020