Norsk komité for emnedata (tidligere NKKI) skal rådgi Nasjonalbiblioteket innen områdene emnebeskrivelse og emnegjenfinning på følgende områder:

  • Koordinering- og effektiviseringsarbeidet innen fagområdet
  • Utvikling og tilrettelegging av felles hjelpemidler, retningslinjer og standarder
  • Vurdering og oppfølging av internasjonale regelverk
  • Stimulering av forsknings- og utviklingsarbeidet innen emnebeskrivelse og emnegjenfinning

 

Komiteen skal dessuten:

  • Rådgi norske bibliotek, dokumentasjons- og informasjonstjenester og enkeltpersoner i emnebeskrivelse og emnegjenfinning
  • Bidra til at informasjon om aktuelle temaer innen emnebeskrivelse og emnegjenfinning gjøres kjent
  • I samråd med Nasjonalbiblioteket samarbeide med relevante utenlandske organer