Vokabularer

I tabellen nedenfor finnes informasjon om vokabularer og kodelister som brukes i metadata. Det er hovedsaklig vokabularer forvaltet av Nasjonalbiblioteket som er inkludert, samt noen få eksterne som forvaltes av organer utenfor biblioteksektoren.

Navn Beskrivelse Lokasjon Marc-kode
Målgrupper To korte lister over målgrupper som kan knyttes til dokumenter: (i) Aldersbaserte målgrupper for barne- og ungdomslitteratur (ii) Spesielle målgrupper uavhengig av alder Målgrupper nortarget
Aldersgrenser for film Medietilsynets aldersgrenser for film Aldersgrenser for film nma
Aldersgrenser for dataspill System for aldersmerking av dataspill, forvaltet av Pan European Game Information (PEGI) Aldersmerking av dataspill pegi
Nasjonalbibliotekets emne- og sjangervokabular Termer for emner og sjangre brukt i forfatter- og spesialbibliografier (p.t. 1814-bibliografien, bibliografiene over Bjørnson, Collett, Hamsun, Solstad og Prøysen, samt bibliografiene Norsk-amerikansk samling, Norske tidsskrifter 1700-1820 og Norske bøker 1519-1850). Emner
Sjanger / form
norvok
Emneord for Ibsen-bibliografien Termer for emner og sjangre brukt i Ibsen-bibliografien Emneord
Sjangre
ibsen
Emneord for Norsk barnebokinstitutt (NBI) NBIs emneordsliste for faglitteratur (om barnelitteratur) Emneord nbiemnfag
Emneord for Samisk bibliografi Termer for emner og sjangre brukt i Samisk bibliografi Emneord
Sjangre
samisk
Nasjonalt autoritetsregister for personer og korporasjoner Personer og korporasjoner som er bidragsytere til eller omtalt i materiale forvaltet av norske bibliotek.
Pr 2018: Hovedsaklig begrenset til bestanden i BIBSYS-konsortiet.
Nasjonalbibliotekets autoritetsregister for personer og korporasjoner er en delmengde av dette, og består av autoriteter som er knyttet til publikasjoner og arkivmateriale i Nasjonalbibliotekets samling.
Nasjonalbibliotekets autoriteter kan høstes ved denne OAI-spørringen (+ resumptionToken)
REST-basert API
(OAI eller SRU)
bare
Norske bokbindstermer 1. Alfabetisk ordliste over norske bokbindstermer, med definisjon, engelsk term, merknader og kildehenvisninger.
2. Systematisk ordliste over norske bokbindstermer, til bruk som metode for beskrivelse av bokbind.
3. Eksempler på og anbefalinger om enkle bindbeskrivelser i bibliotekskataloger er beskrevet i eget dokument.
1. Bokbinds-termer
2. Metode for bindbeskrivelse
3. Enkel bind-beskrivelse
Verkstyper Typologi for verk. Hver type er spesifisert ved URI, betegnelse, definisjon og omfang – på norsk og engelsk. Verkstyper