Norsk WebDewey

Norsk WebDewey er fra 1. oktober 2015 gjeldende norske utgave av Deweys desimalklassifikasjon. Norsk WebDewey er en fullstendig oversettelse av DDC 23 (Dewey Decimal Classification). Norsk WebDewey vil kun være tilgjengelig på nett, og den vil bli oppdatert løpende. Alle norske bibliotek får gratis tilgang til en grunnversjon av tjenesten.

Norsk WebDewey gir ny funksjonalitet både for klassifikatorer og brukere. Eksempler på dette er muligheten til å lagre sammensatte numre, bedre utnyttelse av all informasjonen som gjemmer seg i et deweynummer i gjenfinningsprosessen, og parallell søking på flere språk siden deweytermene kan mappes til blant annet svensk, tysk, og engelsk utgave.

Kommune- og fylkessammenslåinger i norsk webdewey

Kommune- og fylkessammenslåingene fører til at det også må gjøres endringer i Dewey, og en del kommuner har fått nye numre. Endringene i Norsk WebDewey vil komme etterhvert som endringene i kommuner og fylker blir gjennomført. Du vil fortsatt kunne søke på det gamle kommune- eller fylkesnavnet og bli ledet til det nye. Det er også forklarende noter.

De nye kommunene har fått følgende numre:

Sandefjord (tidligere Andebu, Stokke og Sandefjord): H—482721

Larvik (tidligere Lardal og Larvik): H2– 482731

Færder (tidligere Tjøme og Nøtterøy): H2– 4822724

Holmestrand (tidligere Hof og Holmestrand): H2–482711

Indre Fosen (tidligere Rissa og Leksvik): H2– 484123

Du vil fortsatt kunne slå opp i Norsk WebDewey på de opprinnelige kommunenavnene og bli ledet til det nye nummeret.

De ny fylkene har fått følgende nummer:

Trøndelag fylke: H2-4841

Kommunene i opprinnelige Sør- og Nord-Trøndelag beholder sine opprinnelige Dewey-numre.

Les en mer utfyllende forklaring med eksempler her.

Kontaktinformasjon

Henvendelser om klassifikasjonspørsmål kan sendes til dewey-sporsmal@nb.no

Henvendelser om WebDewey-verktøyet og oversettelser kan sendes til webdewey@nb.no

Henvendelser om lisenser, brukernavn og passord til WebDewey kan sendes til webdewey-lisenser@nb.no