Lov om folkebibliotek gjelder for kommunale folkebibliotek, fylkeskommunens bibliotekoppgaver, og særlige bibliotekformål som staten har ansvaret for.

Nasjonalbiblioteket behandler søknader om dispensasjon fra kravet om fagutdannet biblioteksjef i kommunene i biblioteklovens § 5.

Lov om folkebibliotek ble endret i 2013. Endringene i Lov om folkebibliotek og ny Forskrift om kvalifikasjonskrav for ansatte i folkebibliotek er gjeldende fra 1. januar 2014.

Bibliotekloven – Lov om folkebibliotek av 20. desember 1985.

Forskrift om kvalifikasjonskrav for ansatte i folkebibliotek.