Ressursside – personvern i bibliotek

Her finner du informasjon om GDPR og oversikt over ulike ressurser som bibliotekene kan benytte seg av når de forbereder seg til nytt regelverk. Siden vil bli oppdatert fortløpende.

EUs personvernforordning (GDPR) utsatt til juli

Den nye personopplysningsloven vil tidligst kunne settes i kraft i juli i år, melder Justisdepartementet på sine nettsider.

Hva er GDPR, og hva innebærer den?

Forordningens fulle navn er «The General Data Protection Regulation» (GDPR). Dette innebærer at vi får nye regler for personvern i Norge. Forordningens formål er å sørge for en god beskyttelse av personopplysninger samtidig som personopplysninger skal kunne utveksles fritt innenfor EØS-området. Forordningen inneholder nye rettigheter og plikter, men hovedprinsippene i gjeldende personopplysningslov vil bli videreført i det nye regelverket. Forordningen vil gjøres gjeldende som norsk rett gjennom en henvisningsbestemmelse i den nye personopplysningsloven.

For mer informasjon anbefales det å besøke Datatilsynets hjemmesider. Her finner man blant annet ulike veiledere som tar for seg det nye personvernregelverket. Datatilsynet fyller også på med artikler om de nye reglene etter hvert som det blir utarbeidet. Det er også mulig å benytte seg av Datatilsynets veiledningstjeneste.

Datatilsynets veiledere om det nye regelverket
Sjekkliste over hva bibliotekene må gjøre før GDPR trer i kraft i Norge

En god måte å gjøre seg klar til GDPR på, er å ta utgangspunkt i Datatilsynets sjekkliste over hva som må forberedes før det nye regelverket trer i kraft. Sjekklisten finner du på Datatilsynets hjemmesider.

Hovedorganisasjonen VIRKE har også utarbeidet en 7-punkts sjekkliste på sine hjemmesider.

Nasjonalbibliotekets rådgivningstjeneste

Nasjonalbibliotekets jurister er tilgjengelige for spørsmål om personvern i bibliotek. Spørsmål sendes til juss@nb.no.