Metadata til folke- og skolebibliotek

I henhold til Nasjonal bibliotekstrategi 2015-2018 skal Nasjonalbiblioteket sørge for at folke- og skolebibliotekene får fri, rask og maskinleselig tilgang til bibliografiske data.

Nasjonalbiblioteket har inngått kontrakt med Bokbasen AS om å levere metadata til norske folke- og skolebibliotek. Leveranseomfanget er norske forlagsutgivelser (papirbøker, lydbøker, e-bøker, lærebøker og språkkurs) med utgivelsesår fra og med 2017. Det presiseres at leveransen omfatter det som gis ut på norske forlag, altså både bøker med norsk som originalspråk og oversatte bøker. Leveransen omfatter også bøker fra Norsk kulturfond.

Oppstarttidspunkt er 16. januar 2017. Da blir forhåndsposter og fullstendige poster for publikasjoner med utgivelsesåret fra og med 2017 tilgjengelige. Kontraktsperioden er 2 år med mulighet for forlengelse i inntil 2 ytterligere år.

Metadataene vil bli levert fra Bokbasen i form av ferdige poster i to ulike format: MARC 21 og NORMARC. Leveransen tilrettelegges slik at biblioteksystemene kan hente poster for inkludering i lokalt biblioteksystem. Nasjonalbiblioteket informerer biblioteksystemleverandørene på det norske markedet om tilgangen til dataene. Bibliotekene vil få nødvendig informasjon fra sin systemleverandør.

Leveransen omfatter både forhåndsposter og fullstendige poster. Forhåndsposter, dvs. enkle poster som lages før utgivelse, skal leveres senest to virkedager etter at utgivelsen er gjort kjent for Bokbasen. Fullstendige bibliografiske poster skal leveres senest to virkedager etter utgivelse. Nasjonalbiblioteket har opphavsrettighet til postene og de vil derfor legges ut til fri bruk for alle.

Nasjonalbibliotekets metadataleveranse vil fra mars 2019 gradvis bli registrert etter RDA. Da starter Bokbasen, som leverer de bibliografiske postene, RDA-katalogisering i liten skala.  I løpet av sommeren 2019 vil de levere alle bibliografiske poster i henhold til RDA. Se Om dataene fra Bokbasen

 

Bokbasen deltar i faglige samarbeidsorgan

Bokbasen vil tre inn som medlem i Den norske katalogkomite og Norsk komite for klassifikasjon og indeksering (NKKI). I tillegg vil det være tett samarbeid mellom Nasjonalbiblioteket og Bokbasen for løpende avklaringer i avtaleperioden.

Tilgang til bibliografiske data direkte fra Nasjonalbiblioteket

I tillegg til leveransen fra Bokbasen er alle bibliografiske data som Nasjonalbiblioteket produserer til Nasjonalbibliografien i Alma (BIBSYS) tilgjengelig i MARC 21 og Dublin Core via BIBSYS sin OAI-PMH-tjener. Dette omfatter all registrering av pliktavlevert materiale på de samme områdene som leveransen fra Bokbasen dekker. Mer informasjon om høstingen her.

Merk at siden Nasjonalbiblioteket selv høster MARC 21-data fra Bokbasen, vil det være overlapp mellom det som kan høstes fra Bokbasen og det som kan høstes fra Nasjonalbiblioteket/BIBSYS. Alle poster produsert av Bokbasen vil imidlertid være merket med en Bokbasen-spesifikk postidentifikator i felt 035 (MARC 21),  Denne skal bevares gjennom hele livsløpet. Mer informasjon om merkingen av poster fra Bokbasen  her.

Kontakt og spørsmål

Ta kontakt Nasjonalbiblioteket på e-postadressen metadataleveranse@nb.no hvis dere har spørsmål eller ønsker å melde fra om feil i leveransen.