Avistjeneste

Her finner du informasjon om Nasjonalbibliotekets digitale avistjeneste.

Les mer om avistjenesten.

Plakater

Bibliotekene kan bestille plakater fra Nasjonalbiblioteket.

Les mer om plakatutstillinger.

Publikasjoner

Her finner du en samling av aktuelle publikasjoner og artikler.

Les mer om publikasjoner.

Kurs og foredrag

Nasjonalbiblioteket tilbyr kurs og foredrag innen flere områder.

Les mer om kurs og foredrag.

Nasjonalt lånekort og låneregister

Felles lånekort gjør at brukerne kan benytte samme lånekort i alle landets bibliotek og i bibliotekenes tjenester på nett.

Les mer om nasjonalt lånekort.

Kataloger og bibliografier

Her finner du Nasjonalbibliotekets kataloger og bibliografier.
Les mer om kataloger og bibliografier.

Det flerspråklige bibliotek (DFB)

Det flerspråklige bibliotek (DFB) betjener norske bibliotek med bokpakker på i dag 64 ulike språk. Det kan også gjøres tittelbestillinger fra samlingene.

Les mer om bibliotektjenester for innvandrere og flyktninger.

Nyhetslister Norsk bokfortegnelse

Her finner du nyhetslister fra Norsk bokfortegnelse.
Les mer om nyhetslistene.

Lån fra andre bibliotek

Innlånstjenesten ved Nasjonalbiblioteket har som mål å være et nasjonalt kompetansesenter for internasjonale fjernlån.

Les mer om innlånstjenesten.

Diskusjonslister

Nasjonalbiblioteket driver diskusjonslister/postlister med hele biblioteksektoren som målgruppe.

Les mer om diskusjonslister.

Adresser til bibliotek

Her finner man adresser til bibliotekene i BaseBibliotek.

Les mer om BaseBibliotek.