Innlånstjenesten ved Nasjonalbiblioteket har som mål å være et nasjonalt kompetansesenter for internasjonale fjernlån. Seksjonen holder oversikt over og skaffer tilgang til hjelpemidler i  fjernlånsarbeidet. Norske bibliotek er velkommen til å søke hjelp med formidling fra utlandet eller stille spørsmål. Send oss gjerne e-post.

Fjernlånsguiden er ment som et middel til å øke forståelsen for og kunnskapene om fjernlån, bidra med tips til de bibliotek som ønsker det. Guiden gir grunnleggende informasjon om retningslinjer for fjernlån, adresser til relevante organisasjoner, samkataloger og andre ressurser som er nyttige i fjernlånsarbeidet. Det gis pekere til informasjon som er tilgjengelig på Internett.

Retningslinjer for fjernlån 
Felles retningslinjer for fjernlån. (PDF)

Generelle gode råd for internasjonale fjernlån:
Innen Norden er man enige om å hjelpe hverandre med fjernlån uansett hvor den etterspurte publikasjonen er utgitt. Det kan ofte være en god regel først å søke i de landene som geografisk er oss nærmest. For øvrig er det en god regel å søke i det landet der publikasjonen er utgitt. BLDSC (British Library Document Supply Centre), Boston Spa, tyske bibliotek og en del nederlandske og amerikanske bibliotek hjelper med alt de har uansett utgiversted. Kommersielle leverandører av artikkel-kopier kan alltid benyttes.

IFLA
International Resource Sharing and Document Delivery: Principles and Guidelines for Procedure. Rev. 2009. (PDF)
Nasjonalbibliotek
European libraries (Mange av adressene det linkes til senere i guiden vil du også finne her.)
Adresseliste over nasjonalbibliotek i hele verden

Virtuelle kataloger for flere land
Karlsruhe Virtuelle Katalog (KVK)   – Søking og lokalisering i tyske samkataloger, delstatskataloger og flere utenlandske kataloger.