Biblioteklederkonferansen 2018

Fra 2010 har Nasjonalbiblioteket ved Sekretariat for bibliotekutvikling (SBU) hatt ansvaret for å arrangere den årlige Biblioteklederkonferansen. Konferansen ble i årene 2006-2010 arrangert av Statens senter for arkiv-, bibliotek og museum (ABM-utvikling). Konferansen har et godt omdømme og har utviklet seg til å bli en viktig møteplass for bibliotekledere i Norge.

Biblioteklederkonferansen 2018 fant sted 24.-25. oktober på Holmen fjordhotell i Asker. Les mer om konferansen her.

Her legger vi ut presentasjonene fra foredragsholderne etterhvert som de er klare:

«Kvinner og menn som fremtidens ledere» ved Anne Grethe Solberg, sosiolog og arbeidslivsforsker.

«Hovedforedrag» ved Dr. Matt Finch, Library story-teller.

«Åpen forskning» ved direktør for Universitetsbiblioteket i Tromsø Johanne Raade og førstebibliotekar Helene N. Andreassen.

 

Uttalelser fra bibliotekledere om Biblioteklederkonferansen 2016:

«Konferansen har et overordnet fokus på utvikling av bibliotek og bibliotekenes rolle i samfunnet. Flott at blikket løftes fra det daglige fokus.»

Kulturell åpning ved Bent Kvalvik på Biblioteklederkonferansen 2016, til stor glede for publikum.
Foto: Nikolaj Blegvad

«Fortsett som nå, ha mål om å ligge i forkant når det gjelder valg av temaer og utfordringer bibliotekene står ovenfor. Gi oss det vi kanskje ikkje vet vi trenger.»

«Faglig påfyll fra eksterne foredragsholdere, som ikkje har bibliotekfaglig kompetanse men kan dra opp noen linjer som allikevel er aktuelle for lederrollen.»

«Konferansen er godt gjennomført, med inspirerende foredrag og gode muligheter for å snakke med kolleger fra hele landet.»

Oversikt over tidligere konferanser

2018 – Framtidas folkeopplysning

Hvordan fornye folkeopplysningen i bibliotekene?
Kan fag- og forskningsbibliotek og folkebibliotek ha en felles tilnærming til det å være
folkeopplysningsinstitusjoner i samfunnet? Hvilke trender vil berøre bibliotekene?
Hva er historien og identiteten til biblioteket? Hva er verdibasert ledelse?

Hvordan brenne for vitenskap og kunnskap og formidle det slik at alle forstår hva det handler om?

2017 – Kunnskap i en ny tid

Stikkord: Trengs bibliotekene som motvekt til alternative fakta og falske nyheter? Hva med kildekritikken og betydningen av kvalitetssikret tilgang til kunnskap, litteratur og informasjon? Hva er informasjon, misinformasjon og dis-informasjon?

Holmen fjordhotell, Asker

2016 –   Åpnere bibliotek, åpnere samfunn

Stikkord: Hvordan åpne samlinger og bibliotek mot verden, ta i bruk teknologien, inkludere og involvere, ta riktige beslutninger, selge det det ingen vil ha?

Holmen fjordhotell, Asker

2015 –   Strategi & handling

Stikkord: Om nasjonal bibliotekstrategi og strategisk tenking og

ledelse, omdømme.

Scandic hotell, Asker

2014 –   Vendepunkt

Stikkord: Endringer fra papir til digitalt, hva med fremtiden? Medievaner og publikumsutvikling, betydning av ytringsfrihet.

Scandic hotell, Asker

2013 –   Formidling, forvaltning og forvandling

Stikkord: Verdier i forvandlingens tid, digitalisering som bibliotekutvikling, forskning og formidling av digitale kilder, forskning på bibliotekledelse i Norge, NRK i en digital tid, valget mellom coach eller sjef.

Holmenkollen Park Hotell, Rica, Oslo

2012 –  Sted, rom og ledelse

Stikkord: Nye bibliotekbygg i Birmingham og Molde, biblioteket i rom og tid, endringsledelse og lederutvikling.

Holmen fjordhotell, Asker

2011 –  Om digitalisering og Nasjonalbiblioteket i Mo i Rana

Meyergården, Mo i Rana

2010 –  Nasjonal bibliotekpolitikk, ledelse i lys av digital utvikling.

Holmenkollen, Oslo

2009 –  Biblioteket – Kunnskapsallmenning for kunnskapsnasjonen.

Holmenkollen, Oslo

2008 –  Kunnskap og kompetanse – hvorfor, hvor og hvordan?

Holmenkollen, Oslo

2007 –  Norgesbiblioteket.

Scandic hotel, Drammen

2006 –  Scenarier mot 2014, innhold og tjenester, kompetanse, organisering.

Oslo