Ta kontakt dersom du har spørsmål knyttet til noen av våre kompetanseområder.

Bibliotekutvikling

Nasjonalbiblioteket bidrar til å utforme og gjennomføre en nasjonal bibliotekpolitikk for folke- og fagbibliotek. Sekretariat for bibliotekutvikling arbeider med å utvikle dette området.

Kontakt:
SBU@nb.no

Digital og analog bevaring

Nasjonalbiblioteket er et nasjonalt kompetansesenter innen digital og analog bevaring, konservering og restaurering av alle medietyper. For spørsmål knyttet til dette, kontakt NBs konservatorer.

Kontakt:
FF-konservering@nb.no

Juridiske tjenester

Nasjonalbibliotekets jurister tilbyr gratis rådgivning innen opphavsrett, personvern og pliktavlevering samt annen relevant lovgivning til abm-institusjoner. Send e-post til, eller ring, hvis du har spørsmål du tror juristene kan svare på. Juristene holder også jevnlig foredrag og kurs.

Kontakt:
juss@nb.no
Tlf. 810 013 00

Metadata og kunnskapsorganisering

Nasjonalbiblioteket setter nasjonale standarder for for produksjon av metadata for de media som er omfattet av pliktavleveringsloven. Dette gjelder også standarder for digitalt materiale.

Kontakt:
metadata@nb.no