Om Sekretariat for bibliotekutvikling

Nasjonalbiblioteket bidrar til å utforme og gjennomføre en nasjonal bibliotekpolitikk for folke- og fagbibliotek. Sekretariat for bibliotekutvikling arbeider med å utvikle dette området.

Les mer om sekretariatets mandat her.

Sekretariatets oppgaver er blant annet tilknyttet årlig utlysning av prosjektmidler og saksbehandling i den forbindelse, innsamling av bibliotekstatistikken til Kostra, samt oppfølging av Nasjonal bibliotekstrategi 2015-2018.

Les mer om sekretaritatets hovedoppgaver her.

Sekretariatatet ledes av avdelingsdirektør Svein Arne Tinnesand.

Se alle medlemmer i sekretariatet her.