Nasjonalbiblioteket har ansvar for å samle inn og publisere statistikk for folke-, skole-, fag- og forskningsbibliotek. Tallmaterialet og nærmere informasjon om de ulike statistikkene er tilgjengelig på sidene for fag- og forskningsbibliotek, folkebibliotek og skolebibliotek.

Statistikkrapportering

Rapportering av statistikken skjer på undersiden for ditt bibliotek på bibliotekutvikling.no.

For å få tilgang til skjema, må du være registrert som administrator for ditt bibliotek. Det er leder av biblioteket som i utgangspunktet skal være første administrator av biblioteket på bibliotekutvikling. Administrator kan gi administratorrettigheter videre.

Skjemaer for rapportering av statistikk åpner i løpet av vinter/vår 2019. Det blir sendt ut epost og lagt ut informasjon på bibliotekutvikling.no om når skjema blir tilgjengelig.

Statistikk for norske bibliotek

Nasjonalbiblioteket har ansvar for å samle inn og publisere statistikk for folke-, skole-, fag- og forskningsbibliotek. Vi samarbeider med Statistisk sentralbyrå, og i tillegg til at statistikken gjøres tilgjengelig på Nasjonalbibliotekets nettsider, publiseres deler av den av Statistisk sentralbyrå.