Nasjonalbiblioteket samler inn statistikk for landets skolebibliotek med hjemmel i forskrift om bibliotekstatistikk. Statistikken brukes blant annet som grunnlag for beregning av bibliotekvederlag i henhold til lov om bibliotekvederlag. Statistikken publiseres på våre nettsider, og i den årlige Kulturstatistikken fra SSB.

 

Statistikk for grunnskole 2016
Datagrunnlaget bygger på 1904 skoler som har rapportert at de har eget skolebibliotek eller er kombinasjonsbibliotek med folkebibliotek, og som har levert data for bibliotekdriften i 2016. I tillegg har 137 skoler rapportert at de hadde bibliotek, men ikke rapport data for driften. 228 skoler rapporterte at de ikke hadde bibliotek. 556 skolar har ikke svart på undersøkelsen.
Statistikk for videregående skole 2016

324 skoler rapporterte at de hadde eget skolebibliotek og/eller kombinasjonsbibliotek i 2016. 46 skoler rapporterte at de ikke hadde eget skolebibliotek i 2016. 65 skoler har ikke levert statistikk for 2016.

Videregående skole 2016 tabell 7