Nasjonalbiblioteket har ansvar for å samle inn og publisere statistikk for folke-, skole-, fag- og forskningsbibliotek. Vi samarbeider med Statistisk sentralbyrå, og i tillegg til at statistikken gjøres tilgjengelig på Nasjonalbibliotekets nettsider, publiseres deler av den av Statistisk sentralbyrå.

Rapportering av statistikken vil skje i et nytt system i 2019. Det vil skje i elektroniske skjemaer under ditt bibliotek på bibliotekutvikling.no. Det blir ikke sendt ut brev med brukernavn og passord, bibliotekene må lage seg en bruker på bibliotekutvikling.no og knytte seg til sitt bibliotek. Skjemaene blir tilgjengelig på gitt tidspunkt, disse blir annonsert.

Opplysninger om frister og kopier av skjemaer og veiledninger finnes på sidene for fag- og forskningsbibliotek, folkebibliotek og skolebibliotek.