Nasjonalbiblioteket samler inn statistikk for norske fag- og forskningsbibliotek. Dette gjøres i samarbeid med Statistisk sentralbyrå. Statistikken brukes blant annet som grunnlag for beregning av bibliotekvederlag i henhold til Lov om bibliotekvederlag.

Statistikken for 2018 vil fra 2019 rapporteres i et nytt system.

Alle bibliotek vil få en egen gruppe (underside) på bibliotekutvikling.no. Administratorer av biblioteksiden vil få tilgang til statistikkrapporteringsskjema på sin side. I utgangspunktet ønsker vi at lederen av biblioteket er første administrator av sin gruppe, og deretter gir administratorrettigheter videre til de som skal ha tilgang til søknads- og statistikkskjema. For tilgang, følg oppskriften HER.

Skjema for rapportering er nå tilgjengelig. Fristen for å rapportere er torsdag 2. mai.

Veiledning til skjema ligger som hjelpetekster i skjema. Du kan også se veiledningstekster her.

Har du spørsmål om tekniske løsninger, kontakt bibliotekutvikling@nb.no

Ved spørsmål om rapportering av statistikken, ta kontakt med Nasjonalbiblioteket ved Jannicke C. Wold Rød.