Nasjonalbiblioteket samler inn statistikk for landets skolebibliotek med hjemmel i forskrift om bibliotekstatistikk. Statistikken brukes blant annet som grunnlag for beregning av bibliotekvederlag i henhold til lov om bibliotekvederlag.

Statistikk vil fra 2019 leveres i et nytt system. Det blir ikke sendt ut brev med passord i år, men det blir lagt ut informasjon på bibliotekutvikling.no og sendt ut epost.

Vi tar sikte på å gjøre skjema for statistikklevering klart innen mai 2019.

Ved spørsmål om rapportering av statistikk bes bibliotek ved grunnskoler og videregående skoler ta kontakt med skoleansvarlig i hhv. kommune/fylkesbiblioteket og fylkeskommunen/fylkesbiblioteket.

 

Andre relevante sider